Navigace:   Úvod arrow Dodací podmínky
Váš košík
Obsah košíku
Váš košík je prázdný
MENU
Úvod
Náš e-shop
Návštěvní kniha
Inzerce
Kontaktujte nás
e-shop

Seznam veškerého zboží


Rozšířené vyhledávání
Zapomenuté heslo
Nemáte účet? Vytvořte jej!
Obsah košíku
Váš košík je prázdný
Výrobci

Odebírejte novinky
Dodací podmínky

Obchodní podmínky

1) OBJEDNÁVÁNÍ

 Objednávat si mùžetepo telefonu, e-mailu, nebo osobně na naši adrese. Nezapomeňte uvést počet kusù.

2) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

 potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem. U nìkterých objednávek (vìtší množství apod.), vás zkontaktujeme, pro potvrzení objednávky, telefonicky.

3) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku mùžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, èi e-mailem. Staèí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží

4) BALNÉ A POŠTOVNÉ


Vyzvednout zboží po objednávce mùžete  osobnì bez dalších nákladù na poštovné.5) DODACÍ LHÙTA

Dodací lhùta bude sdělena obratem telefonicky  nebo emailem . V pøípadì, že nìkteré zboží nebude skladem, budeme vás neprodlenì kontaktovat.

6)VÝMÌNA ZBOŽÍ

V pøípadì potøeby (napø. nevhodná velikost, barva ...) vám nepoužité a nepoškozené zboží s originální etiketou vymìníme za jiný druh v sídle naší firmy .

7)VRÁCENÉ ZBOŽÍ

U nás nepodstupujete žádné riziko, veškeré zboží mùžete nepoužité a nepoškozené vrátit zpìt do 14 dnù od pøevzetí zásilky.

POSTUP:

1) informujte nás pøedem telefonicky, èi e-mailem
 2) zboží nesmí jevit známky jakéhokoliv opotøebení a musí být zpìt zasláno v originálním obalu se všemi etiketami od výrobce spolu s kopií o koupi zboží v našem obchodì
  3) je-li zboží v poøádku, okamžitì Vám  peníze vrátíme
5) peníze budou vráceny pouze za zboží, ne za poštovné

8) REKLAMACE A ZÁRUKA

Pøípadné reklamace vyøídíme k vaší spokojenosti individuální dohodou s vámi a v souladu s platným právním øádem. Kupující je povinen zboží po jeho pøevzetí prohlédnout tak, aby zjistil pøíp. vady. Pøípadné vady je kupující povinen neprodlenì hlásit naší firmì. Za vady vzniklé pøepravcem neruèíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhùta 24 mìsícù, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé bìžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

Postup pøi reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, èi písemnì
uveïte dùvod reklamace, vaši adresu
doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodì

Reklamace vyøídíme do 30-ti dnù od obdržení reklamovaného zboží.


Sídlo firmy:
www.LEVNEJSIPNEU.cz,
Vítkov 28
386 01 Strakonice
tel.: 777 872 378

IÈO: 632 934 55
DIÈ: CZ7412261043

Zákony a pøedpisy:
- zák. è. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. è. 101/2000 Sb. o ochranì osobních údajù
 
ZBOŽÍ V AKCI

Informace
Dodací podmínky
Kontaktujte nás
Adresa provozovny
Ochrana osobních údajů
Anketa
Jak se Vám líbí tyto stránky?
 
Doporučujeme
Nejprodávanější
Statistika
TOPlist
Partneři

Největší katalog - internetových obchodů
Top internetové obchody - nákupy na internetu